Privacy statement

Dit is het privacystatement van Agriwerker. Agriwerker is verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens.
Wanneer u als kandidaat, sollicitant persoonsgegevens verstrekt aan Agriwerker, worden uw gegevens opgenomen in onze databank. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u vertegenwoordiger van een (mogelijke) zakelijke relatie ontvangen. 

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons door te geven. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites.zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt.

Deze informatie wordt gebruikt om de website te behren en het gebruik ervan te verbeteren.Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiestatement.

Gegevens van sollicitanten en kandidaten die wij verwerken

Persoonsgegevens die Agriwerker ontvangt van kandidaten en sollicitanten, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te laten maken van onze besloten webomgeving;
 2. om met u een arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om uw geschiktheid voor een bepaalde vacature te beoordelen;
 4. om u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 5. om u te bemiddelen naar een nieuwe baan;
 6. om u te informeren over vacatures.

Agriwerker verwerkt de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer(s), contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten webomgeving, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt. 

Agriwerker kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en relatie. Daarnaast kan Agriwerker uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Agriwerker uw profiel of cv, pas nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken.

Gegevens die wij verwerken van vertegenwoordigers zakelijke relaties.

Persoonsgegevens die Agriwerker van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 2. om opdrachten overeen te komen;
 3. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 4. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 5. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
 6. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.
Agriwerker verwerkt onder meer de volgende (zakelijke) gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), contactgegevens (e-mailadres en telefoonummers) en functiegegevens..

Beveiliging persoonsgegevens

Agriwerker en spant zich in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Agriwerker kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Beewaarduur gegevens

Agriwerker bewaart uw gegevens gedurende een periode van 5 jaar. Na 5 jaar ontvangt u jaarlijks een email waarin u de mogelijkheid wordt geboden uw gegevens te verwijderen uit het bestand van Agriwerker.

Inzagerecht verwerkte gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@agriwerker.nl verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren. 

Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. 

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacystatement of over de de wijze waarop Agriwerker uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@agriwerker.nl.

Aanpassen Privacystatement

Agriwerker kan dit Privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website van Agriwerker te raadplegen.